Genç Bilge Yayıncılık

Genç Bilge Yayıncılık FaaliyetlerimizGenç Bilge Yayıncılık Ltd. Şti

Akademik arge çalışmaları ile faaliyetlerini destekleyecek olan şirketin bilhassa üstün/özel yetenekli öğrencilerin eğitimleri ile ilgili yazılım geliştirme, ölçek hazırlama, öğrenci, öğretmen ve aile eğitimleri, kurum ve aile danışmanlıkları şeklinde hizmet verecektir.

 


Üstün Zekalılar Eğitiminde Farklılaştırılmış Öğretim Müfredat Farklılaştırma Modelleri
Üstün Yetenekliler Üniversite Köprüsü Eğitim Programı ÜYÜKEP Modeli
Yaratıcı Anneye Sihirli Notlar
Bilimsel Yaratıcılık Kuramları
Okulöncesi ve Ilkokul Için Temel Kodlama Boyama ve Etkinlik Kitabı
İlkokul İçin STEM-Mühendislik Yeteneği Boyama ve Etkinlik Kitabı
Üstün Zekalı Çocuğu Yetiştirmek: Güncel Problemler I
Bilişsel Alan Yeteneği Geliştirme Boyama ve Etkinlik Kitabı
Girişimcilik ve Inovasyon Becerisi Etkinlik Kitabı
YEGEFEM Okulöncesi Seti
1.000,00  1.000,00  
Proje Tabanlı Öğrenmenin Anlamlı Alan Gezisi İle Desteklenmesi: Güneş Enerjisi ve Uygulamaları Konusu
İlgi ve Yetenek Belirleme Envanteri IYBE I
Disiplinlerarası Sanat Atölye Kitabı
Bilim Kaşifleri Atölye Kitabı
Dikkat ve Konsantrasyon Becerileri Geliştirme Oyunları
Temel Yapay Zeka Eğitimi
250,00  250,00  
Die Welt der Altposaune World of Alto Trombone
Online Keman Eğitimi El Kitabı
JEGSY Makale İşlem Ücreti
1.760,00  1.760,00  
Rast Müzikoloji Dergisi Makale İşlem Ücreti
STEM Alanı Proje ve Bağımsız Çalışma Mentörlüğü