Genç Bilge Yayıncılık

kurumsal

GBY Yayın Etik Politikaları

Genç Bilge Yayıncılık bünyesindeki akademik dergilerin yayın etiği ve editöryal süreçlerdeki politikaları her dergiye has olarak belirlendiği gibi aynı zamanda genel çerçevesine dair ilkeler oluşturulmuştur. Bu ilkelerin belirlenmesinde Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE), and Council of Science Editors (CSE) gibi kurumların uzun yılların birikimi ile oluşturduğu temel rehber ilkelere sıkı bir şekilde bağlılık gösterir. GBY, bu ilkelerle ilgili gerekli güncellemeleri yapar. GBY’nin akademik dergilerindeki editöryal süreçte görevli her bir görevlinin eğitimleri konusunda hassas davranır.

 

Bu konuyla ilgili olarak tüm akademik dergilerde aşağıdaki politikaları belirler;

 

Dergi Künyelerinin Görünürlüğü

GBY dergilerinin her birinde o derginin tüm detaylı bilgilerinin verildiği sayfalar oluşturulur. Yazarlar dergi ile ilgili her tür bilgiye özet olarak ulaşabilirler.

 

Gizlilik Politikası

GBY’nin kullandığı Dergipark Dergi Sistemi ve Open Journal System’de yazarların tüm kişisel bilgileri "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" çerçevesinde korunur. Bu konuda GBY her türlü önlem ve tedbiri alır.

 

Arşivleme Politikası

GBY, Dergipark Dergi Sistemi ve Open Journal System tarafından sunulan LOCKSS sistemini kullanır.

 

Depolama Politikası

GBY’nin tüm dergileri açık erişimli dergilerdir. yazarları, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) hükümlerine göre makalelerini herkese açık hale getirme hakkına sahiptir. GBY Sadece Makalenin Yayınlanmış Sürümü'ne ambargo koymaz. Yazar makalenin yeniden kullanıma ilişkin kurallara uyarak yerli ve yabancı üniversiteler ve kar amacı gütmeyen araştırma kurumları tarafından işletilen kurumsal arşivler, makalenin araştırılmasına destek sağlayan araştırma fonu kuruluşlarının web siteleri, yazarın kişisel web sitesi(leri), ticari olmayan çevrimiçi tez arşivleridir. Bunun yanında; yazarın ve arkadaşlarının sosyal medya hesapları (Google grupları, Facebook, Twitter, Instagram gibi), yazarın ve arkadaşlarının akademik sosyal medya hesapları (Researchgate, AcademiaEdu, Mendeley, Google Scholar gibi).

 

Etik İlkeler ve Dergi Etik Birimlerinin İşleyişi

GBY, uluslararası kabul görmüş yayıncılık etik ilkelerini takip eder, kabul eder ve tüm süreçlerinde uygular. Özellikle Committee on Publication Ethics'in (COPE) yıllar içindeki birikimi ve deneyimleri hakkında dergi ekibi (yayıncı, editörler, hakemler vb.) kendini eğitmek için tartışmalara katılır, paylaşımlarda bulunur ve iyi örnekler oluşturur.

 

GBY, COPE'nin Dergi Editörü için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama İlkeleri, Temel Uygulamalar ve Kılavuzlar temelinde etik beyanları belirlemiştir. Bu etik ilkeler, GBY dergilerinin tüm paydaşları (yayıncı, editörler, hakemler, yazarlar) tarafından takip edilmelidir. GBY, etik ilkelerini ve yayın politikaları devamlı güncelleme sorumluluğunda olup, güncellenen bu ilke ve politikalardan tüm paydaşlar haberdar olma ve bunlara uyma sorumluluğundadırlar.

 

Etik sorunlarla ilgili uygulamalarda yaşanan tereddütlerle ilgili olarak her bir dergide Baş editör başkanlığında, 4 yayın kurulu üyesi ve toplamda 5 kişiden oluşan (gizlilik politikası ile belirlenen) Dergi Etik Birimi (DEB) danışmanlık görevini üstlenir. DEB, kararlarının doğruluğunu artırmak için uluslararası etik sorunlarla çalışan kurumlardan tavsiye almalıdır.

 

İntihal Politikası

GBY, tüm dergilerine intihalin tanımı ve türlerini, benzerlik raporlarında intihal kabul edilen oranları belirtir.

Yayınlanmak üzere bir GBY dergisine gönderilen tüm makaleler, Turnitin/ iThenticate yazılımı kullanılarak intihal açısından çapraz kontrole tabi tutulur. İntihal ile karşılaşılması durumunda, DEB’nin “İntihal Eylem Planı ve GBY Dergi Önlemleri” ni de açıklar.

 

Makale Silinme ve Makale Geri Çekme Politikası

Bu makalenin orijinal sürümünde bir hata olması veya yanlışlıkla hem GBY dergilerine hem de/veya farklı bir yayıncıya iki kez gönderilmesi durumunda meydana gelebilir. Bunun dışında olan Makalenin Silinmesi durumu; Bir makalenin çifte gönderim, bilimsel etik ihlal iddiaları, intihal, sahte veri kullanımı, sahte yazarlar veya benzerleri gibi bilimsel etiği ihlal ettiği tespit edilirse makale silinecektir. Bu hallerde editörlerin nasıl hareket edecekleri detaylı olarak belirtilir.

 

Şikayet ve İtiraz Politikası

GBY dergilerinde makalesi yayınlanan yazarlar, herhangi bir yazı ile ilgili şikayet olduğunda; makale yayınlandıktan 12 ay içinde, ilgili derginin editör emailine şikayeti yapmalıdır. Şikayet emailinde muhakkak deliller sunulmalıdır.

 

Hakem İnceleme Politikası

Editör ekibi, GBY dergilerine submit yapılan makalelerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesini ve yayınlanmasını taahhüt eder. Yüksek kaliteli bir yayını sürdürmek için, tüm gönderimler titiz bir inceleme sürecinden geçer. Hakem değerlendirmesi sürecinin özellikleri aşağıdaki gibidir:

Editör, yayın ve makaleleri kabul etme kararını verirken yazar(lar)a çıkar çatışmasını sorar. Ayrıca yazarlar, makale değerlendirme sürecinde yazar eklemek gibi etik dışı şeyler yapamazlar.

GBY dergilerinin editörleri hakem inceleme politikasına bağlı olarak, gönderiler genellikle yayın kurulu veya bağımsız hakemler tarafından önerildiği üzere en az 2 alan uzmanı (hakem) tarafından incelenir.

Makale İşlem Ücreti Politikası

GBY dergileri açık erişimli dergiler olup, dergilerin çoğunda herhangi bir ücret talep etmez.  Ancak GBY dergilerinde bazıları, editöryal süreçler ve dergilerin işletim süreçleri ile ilgili Makale İşlem Ücret’i belirleyebilir. Makale İşlem Ücreti olup olmadığı, varsa ne kadar olduğu, indirim durumu nasıl belirleneceği detaylı olarak GBY dergilerinin web sitelerinde belirtilir.