Genç Bilge Yayıncılık

Genç Bilge Yayıncılık

 İlkokul İçin STEM-Mühendislik Yeteneği Boyama ve Etkinlik Kitabı

İlkokul İçin STEM-Mühendislik Yeteneği Boyama ve Etkinlik Kitabı

008
Okulöncesi ve İlkokul İçin STEM-Mühendislik Yeteneği Boyama ve Etkinlik Kitabı
 
 
Bu kitap okul öncesi dönemde STEM-Mühendislik yeteneğinin gelişmesini sağlayan Türkiye’deki ilk kitap olup, üstün/özel yetenekliler uzmanı Doç.Dr. Hasan Said TORTOP’un Genç Bilge Yayıncılık’tan çıkardığı YEGEFEM Modeli serisinin üçüncü kitabıdır. Bu seri okulöncesi dönemde yetenek gelişimine odaklanmış ailelerin çocukları ve eğitimcilerin öğrencileri için kullanabileceği zevkli, akıl yürütücü, problem çözme ve yaratıcılık becerilerini geliştirici yönüyle doğru tercih diyebileceği bir kitap olmaya adaydır.
Bireyin yetenek gelişiminin temelleri 3-6 yaş aralığında atılmaktadır. Bu dönemdeki eğitim müfredatlarının yetenek gelişimini destekleme açısından yetersizliği birçok araştırmada görülmüştür. Hatta 2013 yılında Antalya’da düzenlenen “Beyin ve Eğitim” kongresinde okulöncesi döneme yönelik müfredat kazanımlarının beynin her bölgesini eşit oranda desteklemediği bulguları sunulmuştur. Bu kitap çocuklarımızın beyin gelişimlerini destekleyecektir. Bunun yanında geleceğin yetenek alanlarında gelişimleri için de temellerin atılmasına katkı sunacaktır. Bilimsel kanıt tabanlı olan kitabımız 8 yetenek alanına yönelik hazırlanmıştır. Kitabımızın Türkiye’de ilk defa uygulanan bir model olan Yetenek Gelişimi Odaklı Farklılaştırılmış Eğitim Modeli (YEGEFEM) Modeli’ne uygun olarak da kullanılabileceğini belirtmek isteriz.
Üstün/özel Yetenekliler Uzmanı Doç.Dr. Hasan Said TORTOP tarafından oluşturulan YEGEFEM Modeli, ülkemize yetenek gelişimi bireysel farklılıklara uygun olarak geliştirmeyi hedefleyen yerli bir model olup, sosyal geçerliği (öğrenci ve veli memnuniyeti) yüksek bir modeldir.
Bu kitap çocukta STEM-Mühendislik yeteneğinin gelişimini desteklemektedir. STEM-Mühendislik yeteneği, bireyin bilim, teknoloji, matematik, mühendislik alanlarına bütüncül olarak bakabilmesini, güncel problemlere çözüm üretebilmesini, bilimsel süreç becerilerini kullanabilmesini sağlar. Bu kitapta, evde mühendis- lik, mühendislik alanları problem çözme, temel bilim becerisi, hipotez oluşturma, tasarım ve çizim, prototip hazırlama,mühendislik döngüsü, elektronik araç geliştirme ve canlıbenzetim gibi alt alanlardan oluşmaktadır.
 
 
 
Not: Kitabımızı bizdan satın alan ilk 100 kişiye led ve direnç hediye. 
 
Not: Bu fiyat 100 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir.

150,00  150,00  

Miktar

 Faaliyetlerimiz