Genç Bilge Yayıncılık

Genç Bilge Yayıncılık

 Bilimsel Yaratıcılık Kuramları

Bilimsel Yaratıcılık Kuramları

006
Bilimsel Yaratıcılık Kuramları, Eğitimi, Değerlendirmesi, Teknikler ve Etkinlikler
 
 
ÖNSÖZ
20 yy. daki önemli kuramcılar, bir önceki yüzyıldaki müthiş ilerlemenin kaynağını
anlamak ile uğraşırken içinde bulundukları asırdaki ilerlemenin daha şaşırtıcı
doğasına hayran bir şekilde bakıyorlardı. Genelde Einstein odaklı açıklama getirme
çabaları, bilim felsefesi diye bir disiplini doğuruyor. Bilimin nasıl bir düşünme biçimi
olduğunun hatları çizilmeye çalışılıyordu. Bu alandaki önemli filozoflar (Kuhn,
Popper, Lakatos gibi) bu yapılan devrimlerin sistematiğini anlamaya ve anlatmaya
çalıştılar. Ancak onların anlayışlarını aşan bu durum insan zihninin yapısını anlama
çabaları ile ameliyat masasına konmuştur denebilir. Bugün yaratıcılık olarak kavramsallaşan
bu olguya bilim yönüyle açıklama getirme, bilimin ve bilim eğitiminin
en önemli iş basamakları arasında olması gerekir. Lise ve üniversite giriş sınavlarının
baskısına sıkışmış eğitim sistemlerinin bilimsel yaratıcılığa gereken önemini vermesini
beklemek zor gibi görünmektedir. Ancak düşüncemiz, yetenekli öğrencilerin,
bilimsel yaratıcılık yönü yüksek genç bilim insanları olarak yetişmeleri için bu alanda
eksikliği çok fazla olan bir kitabı ortaya çıkarmak şeklinde evrilmiştir. Bu kitabı,
çocuğunun gelecek hedefleri içerisinde bilimin bir alanında yetenek geliştirmek olan
ailelerin, derslerinde ve eğitimlerinde bilimde yaratıcılığın gelişmesini nasıl sağlarım
ve öğretimsel tasarım oluştururum diye arayış içerisinde olan eğitimcilerimizin,
bu zamana kadar ihmal edilen ama bilim eğitimi ve üstün yetenekliler eğitiminin
önemli bir çalışma alanı olan bilimsel yaratıcılık ile ilgili araştırmalar yapmak isteyen
akademisyenlerin, özel eğitim öğretmenliğinin uzmanlık alanlarında biri olan
özel yetenekliler eğitimi ile ilgili lisans dönemindeki dersleri veren hocalarımızın ve
bu bölümleri okuyan lisans öğrencilerinin beğenisine sunuyoruz. Kitabımız Türkiye’de
alanında tek kitap olup, şu bölümlerden oluşmaktadır;
• Yaratıcılığa Kuramsal Bakış
• Yaratıcılığı Geliştirici Ebeveyn ve Eğitimciler
• Bilimsel Yaratıcılık Kuramları ve Değerlendirilmesi
• Düşünce Deneyleri ile Bilimsel Yaratıcılık Geliştirme
• Canlıbenzetim (Biyomimikri) İle Bilimsel Yaratıcılık Geliştirme
• ÜYÜKEP Müfredat Modeli ve Bilimsel Yaratıcılık Geliştirme
• Bilimsel Yaratıcılık Geliştirmeye Yönelik Teknikler
• Bilimsel Yaratıcılık Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler
Doç. Dr. Hasan Said TORTOP
 

350,00  350,00  

Miktar

 Faaliyetlerimiz